top of page

The Blacklist

Public·234 members

Kosova Bjellorusia drejtpërdrejt falas 21 nëntor 2023 Transmetim


3 ditë më parë — 6 sht 2023 — Kamp Europian U17 Kual - rezultati i drejtpërdrejtë, tabelat. Ndeshja Shqipëri ... [Falas*] Bjellorusia Kosova transmetim i ...


Shqipëria Ishujt Faroe drejtpërdrejt falas 20 nëntor 2023 2 22 orë më parë — Kreu | Radio Televizioni Shqiptar Ishujt Faroe U17 Kosova U17 transmetim i drejtpërdrejtë 9 në [Falas*] Bjellorusia Kosova transmetim i ... Si kërkesë e parë e tij veçohet obligimi për ndërtimin e lagjeve dhe të paralegjeve me më se paku nga njëqind ekonomi shtëpiake anekënd Kosovës, obligim ky që duhet ta jetësojë Serbia, përkatësisht drejtoria për zhvillimin e “Kosmetit”. Më pastaj radhiten kërkesat e tjera, si ajo për fillimin e menjëhershëm të përgatitjes së lokacioneve për ndërtimin e vendbanimeve të reja dhe atyre ekzistuese, kthimi i maleve të uzurpuara nga shqiptarët (! ) në pronësinë shtetërore, me kusht që ato pastaj t’u ndahen serbëve dhe malazezëve; vendosja e familjeve serbe në trojet, që u shitën në kundërshtim (! ) me ligjin sikundër dhe në tokat e ekspropriuara, siç janë ato në Brezovicë, Gazivodë, Radoniq e gjetiu; kërkesa për nxjerrjen e ligjit për ndalimin e ndarjes së tokave të punueshme shoqërore shqiptarëve; kërkesa për anulimin e Ligjit për ndalimin e kthimit të serbëve në Kosovë; kërkesa për nxjerrjen e vendimit për përzënien e emigrantëve shqiptarë që nuk kanë shtetësinë jugosllave; ndalimi i punës se partive, të shoqatave dhe të asociacioneve të tjera që po eksponohen “armiqësisht” etj. Funksionet shtetërore, juridike, policore si dhe të gjitha në vendet udhëheqëse kaluan tërësisht në dorë të serbëve. Sipas disa shënimeve më se 1. 600 serbë e malazezë u emëruan drejtorë dhe kuadër tjetër udhëheqës në organizatat ekonomike, institucione dhe në organizata të tjera në sektorin shoqëror (kështu thonin vetë serbët dhe malazezët në paraqitjet publike). [176] Janë keqtrajtuar nga policia me qindra mijëra shqiptarë. Shqiptarët në mënyrë masovike kanë marrë pjesë në Revolucionin popullor gjatë LNÇ-së, me të cilën kanë fituar të drejtën që të jenë të barabartë me kombet dhe kombësit tjera të Jugosllavisë socialiste, që një një masë të konsideruar është arrijtur me Kushtetutën e vitit 1974, prandaj çdo kundërrevolucion do të ishte kundër tyre. (SPORTI>) Rumania Kosova drejtpërdrejt falas 12 shtator 2023... Rumania, San Marino, Serbia, Sllovakia, Sllovenia, Spanja... [LIVE SPORT! ] Bjellorusia Kosova drejtpërdrejt falas 19 qers Bjellorusia Kosova drejtpërdrejt falas... Shumica nga këta ishin punësuar në Elektroekonominë e Kosovës, në organet e administratës etj. Ndërtojnë pa kurrfarë plani, pa leje, madje edhe në prona shoqërore duke i uzurpuar ato. Pushteti në shumë raste në mungesë të dispozitave ligjore, por edhe të neglizhencës të gjitha këto po i toleron. Mirëpo, më vonë për të gjitha këto do të na denojë historia. Në shtetet e moderne të botës për individin në radhë të parë është forcimi i shtetit e me këtë edhe të tij. Te ne në Kosovë ekziston e kundërta. Pronën shtetërore, sigurisht mentalitet i trashëguar nga e kaluara pronën shtetërore ende e konsiderojmë të huaj. Pa krijim dhe forcim të shtetit nuk ka siguri, prosperitet e demokaci. Përveç Kroacisë në Kosovë u vendosën edhe shumë serbë nga Bosnja, por edhe nga vetë Serbia. Sipas planeve të mëhershme serbe, të inicuara nga kryetari serb Millosheviq, planifikohej që në Kosovë të vendoseshin disa dhjetëra mijëra refugjatë, rebelë (kryengritës) dhe kriminelë serbë që do të largoheshin nga Kroacia e nga Bosnja e Hercegovina. Refugjatët serbë u vendosën në 23 objekte shkollore, 8 konvikte të nxënësve dhe të studentëve, 7 çerdhe fëmijësh, 21 hotele dhe pushimore, në 2 shtëpi shëndeti, në 9 objekte kulturore-sportive dhe në 35 objekte të tjera të Kosovës. Shqipëria Ishujt Faroe transmetim i drejtpërdrejtë 20.11.202 1 ditë më parë — drejtpërdrejt live 07 6 sht 2023 — Moldavia dhe sot Ishujt Faroe. [Falas*] Bjellorusia Kosova transmetim i drejtpërdrejtë 19 q. Shqipëria ... Qëllimi ishte përfitimi dhe barta e kapitalit nga Kosova. Me këtë edhe largimi i punëtorëve shqiptarë dhe sjellja e kuadrave serbe në vendet udhëheqëse pa kurrfarë kualifikimi përkatës shkollor. Shoqata e serbëve dhe e malazezëve “Bozhuri” e Fushë-Kosovës përcaktoi një program për kolonizimin e Kosovës. Abonime OTT në mënyrë të drejtpërdrejtë në strukturat federative dhe rrjedhimisht, me shpërbërjen e kësaj të fundit, Kosova ka të drejtë të zgjedhë shtegun eNuk iu intereson e ardhmja e shtetit, familjeve të tyre. Fjalia esenciale: Kosova është një rast sui generis Po ashtu, Gjykata kishte kërkuar nga Kosova që të paraqesë seanca dëgjimore me Zvicra, Rumania, Austria, Egjipti, Gjermania, Sllovakia, Rusia, të parandalojmë trafikimin e qenieve njerëzore Republika e Kosovës-Republika Kosova-Republic of Kosovo Shumë vajza e gra nga vende të Europës Lindore, kryesisht nga Moldavia, Këtë gjendje disa e asyetojnë me natalitetin e lartë të gruas shqiptare, që është problem i llojit të vet, por nuk është kurrfarë argumenti për arsyetimin e politikës diskriminuse në punësim. Në komunën e posathemeluar Zubin Potoku, e cila i ka 6. 000 banorë, kryesisht të nacionalitetit serb, janë ndërtuar disa objekte industriale, sikurse edhe në komunën serbe Leposaviq, ashtu edhe në Siriniq etj., ndërsa në komunën e Malishevës, me 43. Ky program operativ, nuk dallon shumë nga programet e tjera të mëhershme, sepse në esencë ai është një konglomerat i kërkesave të prezentuara shumë vjet, si në tubimet serbo-malazeze, po ashtu edhe në forumet e pushtuara të Kosovës. Këtë diskriminim në mënyrë të qartë e vërteton fakti se mbi 60. 000 familje shqiptare nuk e kanë asnjë anëtar të punësuar, ndërsa në anën tjetër nuk ka asnjë familje serbe dhe malazeze pa një të punësuar ose pa ndonjë pension ose ndihme tjetër. Para kësaj gjendjeje faktike, si mund të thuhet se serbet dhe malazezëve dëbohen ose janë të pabarabartë në Kosovë? Ata në të vërtetë është kategoria më e privilegjuar jo vetëm në Kosovë, por edhe në tërë Jugosllavisë, sepse as në Mal të Zi, as në Serbi malazezët dhe serbët në atë shkallë nuk janë të punësuar. Kësaj duhet t’i shtohet fakti se serbët dhe malazezët janë të punësuar kryesisht në veprimtaritë dhe shërbimet administative, ndërsa shqiptarët në xehetari, ndërtimtari dhe në punët tjera të rënda. [173] Në ndërkohë, apo më vonë u vendosën edhe në shumë objekte të tjera të organizatave punuese, enteve, institucioneve, fabrikave e të tjera, nga një apo dy familje, ku punësoheshin dhe vendoseshin aty. Madje, çka është kundër të gjitha normave ligjore ndërkombëtare, u vendosën edhe në objekte të arkivit, ku ruhet lënda arkivore si monument i kulturës, siç është rasti me Arkivin e Kosovës, Arkivin e Qytetit të Prishtinës etj. Ata përveç, rrogave të majme, ishin të liruar nga të gjitha pagesat, si p. (SHIKONI>) Shqipëria Polonia transmetim i drejtpërdrejtë 10 sht 2023 — drejtpërdrejt falas 19 nëntor 2022. [Transmetim i drejtpërdrejtë##] Polonia U21 Kosova 3 orë më. ((SHIKO TV-)) Bjellorusia Kosova transmetim ... International Zouk Day Group Brisbane 6 ditë më parë — drejtpërdrejt falas Велс U17 Црна Гора U17 (transmetim i dr. Ndeshja Shqipëri [Falas*] Bjellorusia Kosova transmetim i drejtpërdrejtë 19 q ... Portugalia U17 Shqipëria U17 transmetim i drejtpërdrejtë 15 6 ditë më parë — drejtpërdrejt Portugal U17 vs Netherlands U17 rezultati i drejtpërdrejtë Falas*] Bjellorusia Kosova transmetim i drejtpërdrejtë 19 q. Kosovo ... Moldavia Shqipëria drejtpërdrejt falas 17/11/2023 Në këtë tu 3 ditë më parë — [TV] Shqipëria U21 Rumania U21 drejtpërdrejt falas Moldavia drejtpërdrejt [Falas*] Bjellorusia Kosova transmetim i drejtpërdrejtë 19 q.


About

Welcome to "The Blacklist"! You can connect with other membe...
bottom of page